แพของสุขใจ จะมีทั้งหมด3 แพด้วยกัน

1. แพขนาดใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง จุได้ 20-30 คน พร้อมคาราโอเกะ ราคา 6,000 บาท/24 ช.ม.
2. แพขนาดกลาง 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง จุคนได้ 10-15 คน พร้อมคาราโอเกะ ราคา 2,500-3,500 บาท/24 ช.ม.
3. แพขนาดเล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง จุคนได้ 7-10 คน พร้อมคาราโอเกะ ราคา 2,000-2,500 บาท/24 ช.ม.

 ราคาต่อรองกันได้ พักหลายคืนมีส่วนลดพิเศษ